Şahıs Firmaları (İşletme) Açılışları

Şahıs Firmaları (İşletme) Açılışları | Kocaeli Muhasebe Mali MüşavirÜlkemizde ticari faaliyet gösteren en büyük kesim küçük esnaf olarak adlandırılan kesimi, şahıs (Gerçek Usul) Vergilendirmeye tabi işletme defteri dediğimiz usulde defter tutan ( belli hadlerin üstüne çıkarsa Bilanço defterine tabi olur.) uygulaması, masrafı kolay olan defter tutma şeklinde tabiidir. genel anlamdaki esnaf için söz konusudur bu genelin altında daha düşük düşük potansiyel de iş yapan vergi mükellefi kişiler önceki zamanlarda götürü usul sistemi, götürü vergilendirme de denen günümüzde basit usul vergilendirme metoduyla vergilendirilmektedirler, ancak bu kesim genellikle taksici, dolmuşçu ve buna benzer esnafı küçük ticari iş sahiplerini kapsar.

Ticari hayata ilk atılan ticari hayattan beklentilerini doğrultusunda gerçekleşip gerçekleşmeme durumuna göre hareket etmek isteyen kişiler genellikle şahıs işletmesini (gerçek usulde gelir vergisi mükellefiyetini ) seçerler.

Çünkü gerektiğinde ticari hayattan istediğini elde edemeyen veya kendisine ghemen çekilmek isteyen kolay sonlandırılması olöre farklı sebepleri olan kişiler, kuruluş ve dönem içindeki maliyetlerinin düşük olması, vergilendirilmesinin nisbeten basit ve anlaşılır olması bu yöntemi gerçek usülde (şahıs işletmesi) vergilendirme yöntemini gelir vergisi mükellefiyeti olarak ilk açılışında seçebilirler.

Ancak bunun seçimi bu şekilde olmasının tercih edilmesi konusunda tabi ki uzman bir kişi tarafından destek alınması en doğrusu olacaktır, aksi takdirde beklenmedik sürpriz vergiler, maliyetler ve istenmedik durumlarla karşı karşıya kalınabilir.

Şahıs firması açılışı için gerekli evraklar sağlandığında bir gün içerisinde yapılabilecek bir işlemdir. Gerekli hususlar belirlendikten ve evraklar hazırlandıktan sonra vergi dairesine aynı gün başvuru yapılabilir, Mali Müşavir yetkisi ile sistemden mükellefiyet tesisi gerçekleştirilip, vergi levhası alınabilir. İşyerinde sigortalı çalışacak var ise aynı gün SGK işyeri dosyası açılabilecek bir prosedürdür. Normal şartlarda bir şahıs firması işletmenin (işletme defteri baz alındığında) açılış maliyeti minimum masraflar göz önünde bulundurulduğunda 150 TL ile 300 TL arasındaki bir rakamdır. Tabiî ki minimum şartların değişken olabileceği düşünülmeli ve aynı zamanda diğer parametrelerde özellikle kira kontratı ve yapılan işin mahiyetine göre mali müşavirlik sözleşmesinden doğan maliyetler yapılacak olan işin mahiyeti şube sayısı yazarkasa sayısı işçi sayısı dikkate alındığında bu rakamın artması gayet doğaldır.

Yürürlükteki geçerli yasalarımız çerçevesinde değerlendirme yaptığımız zaman gelir vergisi mükellefleri açısından vergilendirme rejimi kademeli bir vergi oranını tabi olup, yüzde 15 den başlayıp yüzde 35 gibi yüksek bir vergi oranı ne kadar çıkan bir vergilendirme oranı ile karşı karşıya kalınabilir. Dolayısıyla yapılacak işteki ciro ve karlılıklar dikkate alınıp şirketlerdeki standart sabit yüzde 20 vergi oranı göz önünde bulundurulup işletme açılışında şirket mi yoksa şahıs firması gellir vergisi mükellefiyetimi, şeklinde açılış mı yapılması gerektiği iyi değerlendirilmeli masrafları yükümlülükleri ve işletmenin veya şirketin açılıp kapatılmasında ki kolaylık ve zorluklar dikkate alınmalı ve tercihler bu doğrultuda yapılmalıdır.İşletme açılışlarında veya şirket kuruluşlarında ödeme kaydedici cihaz (Yazar kasa) kullanma zorunluluğu olup olmaması ve bu doğrultuda gerekli işlemlerin yapılması diğer önemli bir husundur.

ŞAHIS İŞYERİ AÇILIŞI İÇİN GEREKLİ EVRAK VE İŞLEMLER

Ülkemizde ticari faaliyet gösteren en büyük kesim küçük esnaf olarak adlandırılan kesimi, şahıs (Gerçek Usul) Vergilendirmeye tabi işletme defteri dediğimiz usulde defter tutan ( belli hadlerin üstüne çıkarsa Bilanço defterine tabi olur.) uygulaması, masrafı kolay olan defter tutma şeklinde tabiidir. genel anlamdaki esnaf için söz konusudur bu genelin altında daha düşük düşük potansiyel de iş yapan vergi mükellefi kişiler önceki zamanlarda götürü usul sistemi, götürü vergilendirme de denen günümüzde basit usul vergilendirme metoduyla vergilendirilmektedirler, ancak bu kesim genellikle taksici, dolmuşçu ve buna benzer esnafı küçük ticari iş sahiplerini kapsar.

Ticari hayata ilk atılan ticari hayattan beklentilerini doğrultusunda gerçekleşip gerçekleşmeme durumuna göre hareket etmek isteyen kişiler genellikle şahıs işletmesini (gerçek usulde gelir vergisi mükellefiyetini ) seçerler.

Çünkü gerektiğinde ticari hayattan istediğini elde edemeyen veya kendisine ghemen çekilmek isteyen kolay sonlandırılması olöre farklı sebepleri olan kişiler, kuruluş ve dönem içindeki maliyetlerinin düşük olması, vergilendirilmesinin nisbeten basit ve anlaşılır olması bu yöntemi gerçek usülde (şahıs işletmesi) vergilendirme yöntemini gelir vergisi mükellefiyeti olarak ilk açılışında seçebilirler.

Ancak bunun seçimi bu şekilde olmasının tercih edilmesi konusunda tabi ki uzman bir kişi tarafından destek alınması en doğrusu olacaktır, aksi takdirde beklenmedik sürpriz vergiler, maliyetler ve istenmedik durumlarla karşı karşıya kalınabilir.

Şahıs firması açılışı için gerekli evraklar sağlandığında bir gün içerisinde yapılabilecek bir işlemdir. Gerekli hususlar belirlendikten ve evraklar hazırlandıktan sonra vergi dairesine aynı gün başvuru yapılabilir, Mali Müşavir yetkisi ile sistemden mükellefiyet tesisi gerçekleştirilip, vergi levhası alınabilir. İşyerinde sigortalı çalışacak var ise aynı gün SGK işyeri dosyası açılabilecek bir prosedürdür. Normal şartlarda bir şahıs firması işletmenin (işletme defteri baz alındığında) açılış maliyeti minimum masraflar göz önünde bulundurulduğunda 150 TL ile 300 TL arasındaki bir rakamdır. Tabiî ki minimum şartların değişken olabileceği düşünülmeli ve aynı zamanda diğer parametrelerde özellikle kira kontratı ve yapılan işin mahiyetine göre mali müşavirlik sözleşmesinden doğan maliyetler yapılacak olan işin mahiyeti şube sayısı yazarkasa sayısı işçi sayısı dikkate alındığında bu rakamın artması gayet doğaldır.

Yürürlükteki geçerli yasalarımız çerçevesinde değerlendirme yaptığımız zaman gelir vergisi mükellefleri açısından vergilendirme rejimi kademeli bir vergi oranını tabi olup, yüzde 15 den başlayıp yüzde 35 gibi yüksek bir vergi oranı ne kadar çıkan bir vergilendirme oranı ile karşı karşıya kalınabilir. Dolayısıyla yapılacak işteki ciro ve karlılıklar dikkate alınıp şirketlerdeki standart sabit yüzde 20 vergi oranı göz önünde bulundurulup işletme açılışında şirket mi yoksa şahıs firması gellir vergisi mükellefiyetimi, şeklinde açılış mı yapılması gerektiği iyi değerlendirilmeli masrafları yükümlülükleri ve işletmenin veya şirketin açılıp kapatılmasında ki kolaylık ve zorluklar dikkate alınmalı ve tercihler bu doğrultuda yapılmalıdır.İşletme açılışlarında veya şirket kuruluşlarında ödeme kaydedici cihaz (Yazar kasa) kullanma zorunluluğu olup olmaması ve bu doğrultuda gerekli işlemlerin yapılması diğer önemli bir husundur.

ŞAHIS İŞYERİ AÇILIŞI İÇİN GEREKLİ EVRAK VE İŞLEMLER

 • İkametgâh ilmühaberi 2 adet
 • Nüfus cüzdanı Aslı,
 • Kira kontratı. 1 adet (Açılışı düşünülen tarih başlangıçlı olmalı ) (Gerekli bilgiler olursa büromuzda hazırlanabilir.)
 • İşletme hesabına göre açılış yapılacaksa Yaklaşık 150 TL – 300 TL,
 • Bilanço hesabına göre açılış yapılacak ise 700 TL – 1.000 TL gerekmektedir.
  • S.M.M.M işleri için Noterden 1 adet vekaletname,
  • Noterden düzenlenmiş 1 adet imza beyanı.
 • Yukarıdaki evraklar tamamlandıktan sonra, İşyeri Açılış Bildirim formu ve Mali Müşavirlik sözleşmesi (Sigortalı çalışan olacak ise SGK işyeri açılış, ve şifre evrakları ) doldurulur ve imzalanır,
 • Açılış işlemleri için bu evraklar ile birlikte vergi dairesine ve varsa Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaatlar yapılır.
 • İkametgâh ilmühaberi 2 adet
  • Nüfus cüzdanı Aslı,
  • Kira kontratı. 1 adet (Açılışı düşünülen tarih başlangıçlı olmalı ) (Gerekli bilgiler olursa büromuzda hazırlanabilir.)
  • İşletme hesabına göre açılış yapılacaksa Yaklaşık 150 TL – 300 TL,
 • Bilanço hesabına göre açılış yapılacak ise 700 TL – 1.000 TL gerekmektedir.
  • S.M.M.M işleri için Noterden 1 adet vekaletname,
  • Noterden düzenlenmiş 1 adet imza beyanı.
 • Yukarıdaki evraklar tamamlandıktan sonra, İşyeri Açılış Bildirim formu ve Mali Müşavirlik sözleşmesi (Sigortalı çalışan olacak ise SGK işyeri açılış, ve şifre evrakları ) doldurulur ve imzalanır,
 • Açılış işlemleri için bu evraklar ile birlikte vergi dairesine ve varsa Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaatlar yapılır.
 • montre squelette femme

  montre femme cuir pas cher

  montre or rose femme luxe

  montre or femme luxe

  montre mecanique femme