Haberler

İşletme Defterlerinde 01.01.2019 Defter Beyan Zorunluluğu Getirildi. 6.12.2018

VUK 486 seri nolu VUK genel tebliği ile 01/01/2019 tarihinden itibaren İŞLETME DEFTERİ Kağıt ortamında tutulmayacaktır. "DEFTER BEYAN" yöntemi ile GİB internet sisteminden tutulacaktır.