Muhasebe Sistemin Kurulması

montre squelette femme

montre femme cuir pas cher

montre or rose femme luxe

montre or femme luxe

montre mecanique femme

Muhasebe Sistemin Kurulması | Kocaeli Muhasebe Mali MüşavirYeni Kurulan işletmeler ister şahıs firması olsun, ister şirket olsun belirli bir potansiyele ulaştıktan veya diğer nedenlerden dolayı, ya ön muhasebe ya da genel muhasebelerinin kendi işletme adreslerinde yürütülmesine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ihtiyaç zamanında tespit edilmeyip gerekli tedbir ve düzenlemelere gidilmedi takdirde firma için istenmeyen durumlar ortaya çıkması ihtimali artmaktadır.

Kocaeli Muhasebe Mali Müşavirlik, 20 seneyi aşkın mesleki bilgi birikimi ve tecrübeli kadrosu ile her türlü muhasebe organizasyonun kurulabilmesi için gerekli olan iş akış şemaları ile iş ve kaynak planlama süreçlerinin oluşturulması, işler ve ilgili kişiler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi planlanması, raporlama standartlarının oluşturulması, işletme için etkin ve faydalı bir muhasebe organizasyonu ve bilgi sistemi oluşturma çalışmaları için gerekli hizmetleri vermektedir.

Firmalardaki personel ve yönetici eğitimleri, iş etüdü çalışmaları, muhasebe hesap planı, stok & cari kodlarının oluşturulması veya mevcut olan var ise revize edilmesi, işletmenin gider kalemlerinin firma yetkililerinin talepleri doğrultusunda belirlenmesi, muhasebe bilgi & belge akış sisteminin kurulup yönlendirilmesi, Maddi duran varlıkların ve amortismanların detaylı bir şekilde hesaplama tablolarının oluşturulması, Mali tabloların enflasyona veya ilgililerin talepleri doğrultusunda başka mali enstrümanlara endekslenmesi, belge, bilgi arşivleme sisteminin kurulup işler hale getirilmesi. Ön muhasebe veya Genel muhasebe hizmetlerini işletmelerin ihtiyacına uygun şekilde hazırlanıp, genel kabul görmüş muhasebe ilke ve prensipleri doğrultusunda firmaların gerekli departmanlarında etkin olarak kullanılması için çalışmalar yapmak, çeşitli sistemler ile muhasebe sistemleri arasında entegrasyonun kurulması, raporlama ve analiz çalışmaların yapılması,

Kocaeli Muhasebe Mali Müşavirlik olarak biz Muhasebe bilgi sistemi ve organizasyonun kurulmasında hazırlık, eğitim, uygulama, raporlama ve analiz aşamalarının bütününde İşletme ile birlikte hareket eden Firmamız Yüzde Yüz müşteri memnuniyeti ilkesi ile hareket etmekteyiz.

Kocaeli Muhasebe Mali Müşavirlik olarak Muhasebe Sistemi Kurulmasında Sunduğumuz Hizmetleri Genel olarak sıralarsak;

  • Firmaların ön muhasebe veya Genel Muhasebe sistemlerinin güncel muhasebe ilke ve muhasebe standartlarına uygun olarak kurulması ve işler hale getirilmesini sağlamak.
  • Ön Muhasebe veya Genel Muhasebe konusunda yeterli bilgi birikimine sahip elemanların temin edilip, yetiştirilmesi ve işletmelere tam zamanlı veya kısa süreli çalışma biçiminde hizmet vermelerini sağlamak.
  • Firmaların kendi yapılarına uygun bilgisayar yazılımları hakkında raporlar hazırlanması ve sunulması veya mevcut yazılımları mevcut ise ilgili yazılımların firma açısından değerlendirilmesi ve raporlanması.
  • İşletmede daha önceden kurulmuş Muhasebe sisteminin işlerliğinin denetlenmesi ve ilgililere raporlanması.
  • Ön Muhasebe veya Genel Muhasebe sistemi içerisinde istihdam edilmiş personele güncel konular hakkında bilgiler aktarıp çalışanların güncel mevzuata haiz olmalarını sağlamak,
  • Firmaların kurulan veya daha önceden kurulmuş olan ön muhasebe veya genel muhasebe sistemleri hakkında düzenli denetlemeler yaparak raporlar hazırlayıp ilgililere raporlamak.